نرم افزارهای آموزشی

پژوهشکده مجازی آمار - دانلود نرم افزار  SAS 9.1
دانلود نرم افزار  SAS 9.1  درباره نرم افزار: SAS مخفف Statistical Analysis System، یک نرم افزار قدرتمند آماری است. این نرم افزار... ادامه مقاله
پژوهشکده مجازی آمار - دانلود Stata /MPv15.1.629 نرم افزاری در خدمت پژوهشگران جامعه شناسی و اقتصاد
دانلود Stata /MPv15.1.629 نرم افزاری در خدمت پژوهشگران جامعه شناسی و اقتصاد                   ... ادامه مقاله
پژوهشکده مجازی آمار - دانلود نرم افزار مینی تب  Minitab
minitab  یکی از نرم افزارهای تخصصی آماریست که در زمینه کنترل کیفیت آماری و پروژه های six sigma ، تجزیه و تحلیل داده های خام وآزمون های فرض آماری... ادامه مقاله
IBM SPSS Statistics SPSS  مخفف عبارت Sciences Statistical Pacjage for the Social  به معنی بسته آماری برای علوم اجتماعی می باشد و از جمله... ادامه مقاله