stata Paired samples T test آزمون تی زوجی در استاتا

پژوهشکده مجازی آمار - آزمون تی زوجی در استاتا paired t test stata

شرح آزمون :

اگر بخواهیم هر عضو نمونه را در دو حالت بیازماییم ( اندازه دو صفت در هر فرد نمونه را بدست آوریم ) ، می گوییم یک نونه زوجی ( جفت ) داریم . داده های این آزمون دارای دو متغیر هستند که یک متغیر مربوط به حالت اول ( اندازه صفت اول ) از یک نمونه و متغیر دیگر مربوط به حالت دوم ( اندازه صفت دوم ) از همان نمونه است . برای آزمودن داده ها در اینگونه نمونه ها از آزمونt  زوجی استفاده می کنیم ( نام دیگر این آزمون ، پیش آزمون پس آزمون است . ) اگر اختلاف زوج ها را di  بنامیم ، آزمون t  زوجی بر مبنای متغیر  di  تبدیل به آزمون t  تک نمونه ای خواهد شد . di  به صورت زیر محاسبه می شود :

 : مقدار صفت ( متغیر تصادفی ) در حالت اول از نمونه i ام

: مقدار صفت ( متغیر تصادفی ) در حالت دوم از نمونه i ام

=

آماره این آزمون متکی به متغیر  می باشد .  یک متغیر تصادفی است که با فرض نرمال بودن توزیع داده ها و نامعلوم بودن واریانس داده ها دارای توزیع t  می باشد .

شیوه اجرای آزمون تی زوجی در نرم افزار stata :

می خواهیم تاثیر پیاده روی روی میزان قند بیماران دیابتی را بسنجیم. ( مقاله آموزش آزمون تی زوجی در spss را به خاطر بیاورید ) . بدین منظور به تصادف 15 نفر از بیمارانی را که آزمایش دیابت آنها مثبت بوده است را انتخاب می کنیم و قند خون ناشتای آنها را اندازه می گیریم سپس به مدت یک ماه آنها را روزانه 30 دقیقه وادار به پیاده روی کرده و پس از پایان یک ماه دوباره قند خون آنها را اندازه می گیریم و نتایج را یادداشت می کنیم  :

                                           

قبل از پیاده روی

180

170

180

220

190

165

180

175

210

200

196

178

169

205

170

بعد از پیاده روی

125

130

150

130

145

120

122

130

125

140

130

140

110

125

12

برای انجام این آزمون فرض ابتدا باید داده ها را در صفحه data editor برنامه  stata وراد کنیم :

پژوهشکده مجازی آمار - تی زوجی در استاتا stata

سپس برای اجرای آزمون تی زوجی مسیر زیر را دنبال کنید :

​​​​​​statistics/ summaries , tables , and tests/classical tests of hypotheses/ t test (mean – comparition test)

پژوهشکده مجازی آمار - مسیر اجرای آزمون تی زوجی در استاتا paired sample stata

پس از اجرای فرمان فوق و در کادر محاورهt test باز شده

پژوهشکده مجازی آمار - کادر محاوره آزمون تی زوجی در استاتا paired sample stata

 • در تبmain    در کادر  t test  گزینه  paired را انتخاب کنید تا بدین صورت به نرم افزار بگویید قصد انجام کدامیک از آزمون های تی را دارید .  
 •  در کادر  paired t test  از کادر کشویی First variable  متغیر میزان قند خون قبل از ورزش که به نام before  ذخیره کردیم را انتخاب کنید .
 •      در کادر  paired t test  از کادر کشویی Second variable  متغیر میزان قند خون بعد از ورزش که به نام after  ذخیره کردیم را انتخاب کنید .
 • در کادر کشویی confidence level  مقدار 95 را انتخاب کنید تا برای میانگین داده های میزان قند خون در حال قبل و بعد از ورزش و نیز اختلاف این دو بازه اطمینان 95 محاسبه شود .

سپس  Ok را کلیک کنید تا خروجی آزمون نمایش داده شود :

پژوهشکده مجازی آمار - خروجی آزمون تی زوجی در استاتا paired sample stata

در جدول  paired t tes آماره های توصیفی شامل میانگین ، تعداد داده ها ، انحراف معیار و انحراف استاندارد از میانگین و بازه اطمینان 95 درصد برای دو متغیر قبل از ورزش درمانی و بعد از ورزش درمانی و برای اختلاف میانگین های قبل و بعد  محاسبه و نمایش داده شده اند .

 اختلاف میانگین میزان قند خون قبل و بعد از ورزش درمانی برابر با 5604 و مقدار آماره آزمون برابر با 12.384 ، درجه آزادی آزمون برابر با 14 می باشد و با توجه به مقادیر احتمال هریک از حالت های ممکن فرض مقابل ، فرض صفر رد می شود . یعنی می پذیریم میانگین قند خون قبل و بعد از ورزش درمانی دارای اختلاف معنی دار هستند و با توجه به مقدار احتمال های محاسبه شده می پذیریم که ورزش درمانی تاثیر مثبت در کاهش قند خون افراد مبتلا به دیابت دارد .

لینک کوتاه شده محتوی: https://digitdata.ir/node/98

مقالات مرتبط

پژوهشکده مجازی آمار - آزمون تی دو نمونه مستقل از هم stata
هدف از اجرای آزمون تی دو نمونه مستقل از هم  : آزمون t دو نمونه مستقل از هم  برای آزمودن فرضیه ی برابری میانگین دو نمونه مستقل از هم که دارای توزیع نرمال هستند به کار می رود . هدف از... ادامه مقاله
بررسی نرمالیتی استاتا Normality stata
در این پنجره در تب  main  : نام  score  را برای داده ها انتخاب می کنیم  در از کادر کشویی variable type  گزینه int را انتخاب می کنیم . سپس  ok  ... ادامه مقاله
پژوهشکده مجازی امار - بررسی پایایی و روایی به وسیله محاسبه آلفای کرونباخ cronbach`s alpha stata
بررسی روایی و پایایی با استفاده از الفای کرونباخ در Stata قبلا در مقاله آموزش بررسی پایایی و روایی در  Spss شرح دادایم که داده های جمع آوری شده و نتیجه یک پژوهش به شرطی معتبرند ابزار جمع آوری... ادامه مقاله
پژوهشکده مجازی آمار - آنالیز واریانس یک راهه در استاتا - one way anova stata
آنالیز واریانس یک طرفه ( One Way ANOVA ) در  Stata گاهی قصد مقایسه میانگین های یک صفت کمی در چندین جامعه ( بیش از دو جامعه ) را داریم . به عنوان مثال می خواهیم تاثیر مهارت مربیان بر نمرات... ادامه مقاله
پژوهشکده مجازی آمار - رگرسیون خطی ساده در استاتا Linear Regression in Stata
رگرسیون  Regression .معنی لغوی رگرسیون برگشت پذیری می باشد و کاربرد رگرسیون یافتن رابطه معنی دار بین دو متغیر که یکی مستقل و دیگری وابسته است ، می باشد .معادله ای که بتوان با  استفاده از... ادامه مقاله
پژوهشکده مجازی آمار - ضریب همبستگی اسپیرمن (  spearman) در stata
ضریب همبستگی اسپیرمن ، مانند دیگر ضرایب همبستگی میزان ارتباط بین دو متغیر را نشان می دهد . هنگامی که می خواهیم میزان ارتباط خطی دو متغیر رتبه ای  را بدانیم از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده می... ادامه مقاله
پژوهشکده مجازی آمار - کروسکال والیس  ( Kruskal Wallis ) در Stata
گاهی قصد مقایسه میانگین های یک صفت کیفی در چندین جامعه ( بیش از دو جامعه ) غیرنرمال را داریم . به عنوان مثال می خواهیم تاثیر مهارت مربیان بر نمره پایان دوره کارورزی مهارت آموزان فنی و حرفه ای را در... ادامه مقاله
1
2
3
4

افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

 • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
 • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

 • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
 • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
 • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.