Spss Paired samples Ttest آزمون تی زوجی در اس پی اس اس

پژوهشکده مجازی آمار - Spss Paired samples Ttest آزمون تی زوجی در اس پی اس اس

شیوه اجرای آزمون تی زوجی در نرم افزار spss :

می خواهیم تاثیر پیاده روی روی میزان قند بیماران دیابتی را بسنجیم.  . بدین منظور به تصادف 15 نفر از بیمارانی را که آزمایش دیابت آنها مثبت بوده است را انتخاب می کنیم و قند خون ناشتای آنها را اندازه می گیریم سپس به مدت یک ماه آنها را روزانه 30 دقیقه وادار به پیاده روی کرده و پس از پایان یک ماه دوباره قند خون آنها را اندازه می گیریم و نتایج را یادداشت می کنیم  :

                                           

قبل از پیاده روی

180

170

180

220

190

165

180

175

210

200

196

178

169

205

170

بعد از پیاده روی

125

130

150

130

145

120

122

130

125

140

130

140

110

125

120

برای انجام این آزمون فرض ابتدا باید داده ها را در صفحه data view برنامه  spss وراد کنیم:

 

پژوهشکده مجازی آمار - ورود داده ها آزمون تی زوجی در اس پی اس اس spss

سپس برای اجرای آزمون تی زوجی مسیر زیر را دنبال کنید :

Analyze / Compar means / paired – sample T test

پژوهشکده مجازی آمار - مسیر اجرای آزمون تی زوجی در اس پی اس اس spss

پس از اجرای فرمان فوق و در کادر محاوره باز شده متغیر  before را به ستون  Variable 1  و after  را به ستون  Variable 2  در کادر Paired  Variables ( درست مانند تصویر زیر ) منتقل کنید :

پژوهشکده مجازی آمار - آزمون تی زوجی ( همبسته ) در اس پی اس اس spss

سپس Ok  را کلیک کنید تا خروجی آزمون نمایش داده شود :

پژوهشکده مجازی آمار - خروجی آزمون تی زوجی تی همبسته در اس پی اس اس spss

در جدول  paired sample statistics  آماره های توصیفی شامل میانگین ، تعداد داده ها ، انحراف معیار و انحراف استاندارد از میانگین برای دو متغیر قبل از ورزش درمانی و بعد از ورزش درمانی محاسبه و نمایش داده شده اند .

در جدول paired sample correlation  مقدار ضریب همبستگی بین دو متغیر قبل و بعد از ورزش درمانی و سطح معنی داری مربوطه محاسبه و نمایش داده شده اند .

پژوهشکده مجازی آمار - آزمون تی زوجی تی همبسته در اس پی اس اس spss

در جدول Paired Sample Test  نتیجه نهایی آزمون تی زوجی محاسبه و نمایش داده شده است . اختلاف میانگین میزان قند خون قبل و بعد از ورزش درمانی برابر با 5604 و مقدار آماره آزمون برابر با 12.384 ، درجه آزادی آزمون برابر با 14 و مقدار سطح معنی داری ازمون ( Sig.  یا همان p-value ) برابر با 0.00 می باشد و با توجه به اینکه مقدار سطح معنی داری آزمون کمتر از آلفای 0.05 است فرض صفر رد و فرض مقابل پذیرفته می شود . یعنی می پذیریم میانگین قند خون قبل و بعد از ورزش درمانی دارای اختلاف معنی دار هستند و با توجه به اینکه مقدار اختلاف قندخون قبلو بعد عددی مثبت می باشد می پذیریم که ورزش درمانی تاثیر مثبت در کاهش قند خون افراد مبتلا به دیابت دارد .

لینک کوتاه شده محتوی: https://digitdata.ir/node/95

افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

 • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
 • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

 • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
 • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
 • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.