فرمان اکسپلور  ( Explore )  در  Spss

پژوهشکده مجازی آمار - فرمان اکسپلور  ( Explore )  در  Spss

از فرمان Explore برای توصیف متغیرها برحسب دسته بندی یا متغیر دسته بندی کننده استفاده می شود . به عنوان مثال در یک پژوهش قصد داریم متغیرهای دموگرافیک را برحسب جنسیت مشارکت کنندگان توصیف کنیم . برای این منظور آماره های توصیفی متغیرهای دموگرافیک را از طریف فرمان Explore محاسبه می کنیم . علاوه بر ارایه آمار توصیفی دسته بندی شده برای بررسی نرمالیتی داده ها با استفاده از آزمون کولموگروف – اسمیرونوف و آزمون شاپیروویلک و همچنین نمودارهای بررسی نرمالیتی می توان از فرمان Explore استفاده کرد .

آمار توصیفی و بررسی نرمالیتی با استفاده از فرمان اکسپلور

فرض کنید ده نفر در یک پژوهش شرکت کرده اند و سن و جنسیت آنها را ثبت کرده ایم .

الف – نرمالیتی داده های متغیر سن را بررسی کنید .

ب – آماره های توصیفی را برحسب جنسیت محاسبه کنید .

ابتدا داده های سن و جنسیت در در دو ستون به نام های  Old  و  Gender  وارد کنید . سپس مسیر زیر را دنبال کنید :

 Analyze / Descriptive Statistics / Explore…

 پس از طی مسیر بالا کادر محاوره زیر باز می شود :

 

پژوهشکده مجازی آمار - فرمان اکسپلور Explore

در کادر محاوره باز شده :

 • متغیر Old   را به کادر  Dependent list  و متغیر Gender   را به کادر      Factor list  منتقل کنید .
 • روی دکمه رادیویی  Statistics  کلیک کنید و گزینه  Descriptive را تیک بزنید .
 • در کادر  Confidence Interval for mean  نرم افزار به طور پیشفرض عدد 95 را ثبت کرده است در صورتیکه تمایل دارید بازه اطمینان 99 درصد برای میانگین محاسبه شود در این کادر عدد 99 را وراد کنید . سپس روی  Continue  کلیک کنید تا به کادر محاوره اصلی باز گردید .
 • در کادر محاوره اصلی روی دکمه رادیویی  Plots  کلیک کنید

 

پژوهشکده مجازی آمار - کادر محاوره plot در فرمان اکسپلور explore

 • در کادر محاوره  plot  مطابق تصویر بالا گزینه  Normality with tests  را تیک بزنید تا نرمالیتی داده ها توسط نمودارها بررسی شوند .
 • سپس روی  Continue  کلیک کنید تا به کادر محاوره اصلی باز گردید .

در کادر محاوره اصلی گزینه در قسمت  Display  گزینه Both  را انتخاب کنید تا نرمالیتی داده ها هم توسط نمودار و هم توسط آزمون های کولموگروف – اسمیرونوف و شاپیروویلک بررسی شود . سپس  Ok  را کلیک کنید تا خروجی ها نمایش داده شوند .

 

پژوهشکده مجازی آمار - خروجی اول اکسپلور explore spss

در این جدول گزارش شده در این پژوهش 10 نفر شرکت کرده اند ، 5 نفر از افراد نمونه زن و 5 نفر مرد هستند .

 

پژوهشکده مجازی آمار - آماره های توصیفی اکسپلور explore spss

در جدول فوق آماره های توصیفی متغیر سن بر حسب جنسیت گزارش شده است . به عنوان نمونه میانگین سنی زنان 28 سال و میانگین سنی مردان 28.6 سال بوده است . به همین ترتیب دیگر آماره های توصیفی من جمله بازه اطمینان برای میانگین سن ، انحراف معیار ، واریانس و .... سن به تفکیک زن و مرد محاسبه وگزارش شده است .

 

پژوهشکده مجازی آمار - بررسی نرمالیتی با استفاده از فرمان اکسپلور normality explore spss

پس از محاسبه آماره های توصیفی نرمالیتی متغیر سن به تفکیک زن و مرد بررسی شده است . با توجه به سطح معنی داری محاسبه شده برای سن زنان و مردان در آزمون کولموگروف اسمیرونوف که برابر با 0.2 و بزرگتر از 0.05 است فرض نرمال بودن متغیر سن زنان و مردان پذیرفته می شود .

در آزمون شاپیروویلک نیز سطح معنی داری آزمون برای سن زنان برابر با 0.927 و برای سن مردان برابر با 0.616 و بزرگتر از 0.05 می باشد بنابراین شاپیروویلک نیز نرمال بودن توزیع داده های متغیر سن را تایید می کند .

در ادمه نمودارهای بررسی کننده نرمالیتی داده ها را ملاحظه می کنید که نمودارها نیز نرمالیتی داده ها را تایید می کنند .پژوهشکده مجازی امار - نمودارهای نرمالیتی اکسپلور normality plots explore spss

لینک کوتاه شده محتوی: https://digitdata.ir/node/164

افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

 • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
 • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

 • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
 • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
 • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.