رگرسیون خطی ساده در استاتا Linear Regression in Stata

پژوهشکده مجازی آمار - رگرسیون خطی ساده در استاتا Linear Regression in Stata

رگرسیون  Regression

.معنی لغوی رگرسیون برگشت پذیری می باشد و کاربرد رگرسیون یافتن رابطه معنی دار بین دو متغیر که یکی مستقل و دیگری وابسته است ، می باشد .معادله ای که بتوان با  استفاده از آن مقدار متغیر وابسته را مقدار متغیر(های) مستقل پیش بینی کرد ، معادله ی رگرسیونی نام دارد و خطی که با استفاده از معادله رگرسیونی رسم می شود خط رگرسیونی نامیده می شود .  در واقع با استفاده از خط رگرسیون می توان به ازای مقدار مشخصی از متغیر (های) مستقل ، مقدار متغیر وابسته را پیش بینی کرد . رگرسیون خطی با توجه به تعدا متغیرهای مستقل ، بر دو نوع است : 1) رگرسیون خطی ساده : در این نوع رگرسیون تنها یک متغیر مستقل و یک متغیر وابسته داریم . 2) رگرسیون خطی چندگانه : در این نوع رگرسیون چندین متغیر مستقل و یک متغیر وابسته داریم . در این مقاله به بررسی رگرسیون خطی ساده می پردازیم .

رگرسیون خطی ساده در استاتا Stata

در رگرسیون خطی ساده همانطور که گفته شد یک متغیر مستقل و یک متغیر وابسته داریم و به دنبال بررسی رابطه بین متغیر وابسته و مستقل هستیم .

در رگرسیون خطی ساده متغیر وابسته را y و متغیر مستقل را x می نامیم در اینصورت معادله خط رگرسیون چنین خواهد بود :

'

  مقدار برآورد شده ی  y ،  عرض از مبدا یا همان ضریب ثابت رگرسیونی است و x  نیز مقدار متغیر مستقل می باشد

شرایط رگرسیونی خطی ساده

در رگرسیون خطی ساده باید شرایط زیر برقرار باشند :

  1. توزیع خطاها ( مانده ها ) نرمال باشند یعنی :

الف ) امید ریاضی ( میانگین ) خطاها  برابر با صفر و واریانس خطاها نیز ثابت باشد :

                            ,              var 

  1. همبستگی بین خطاها وجود نداشته باشد یعنی :                                    Cov ()=0
  2. متغیر وابسته از توزیع نرمال پیروی کند .
  3. بین متغیرهای مستقل همبستگی معناداری وجود نداشته باشد ( متغیرهای مستقل دارای هم خطی نباشند) .

. در ادامه با مثالی روند رگرسیون خطی ساده  در Stata  را شرح می دهیم .

فرض کنید می خواهیم رابطه بین شتاب خودرو و مصرف سوخت را بررسی کنیم و از این رابطه یک الگوی خطی ساخته و سپس از این الگو برای پیش بینی مصرف سوخت خودرو به ازای شتاب های مختلف استفاده کنیم . داده های زیر شتاب خودرو و مصرف سوخت را نشان می دهند .

8.5

10

8.5

9

10

10.5

12

11

11.5

12

شتاب

15

14

14

14

15

17

16

18

15

18

سوخت مصرفی

 معادله خط رگرسیونی را بنویسید .

ابتدا در صفحه  Data editor داده ها را وارد کنید ، داده های مربوط به هر یک از متغیرها را در یک ستون وارد کنید یعنی داده های شتاب را در یک ستون وارد کنید و نام آن را accel  بگذارید و داده های مربوط به سوخت مصرفی را در یک ستون وارد کنید و نام آن را mpg  بگذارید .

 سپس برای  اجرای رگرسیون خطی ساده مسیر زیر را دنبال کنید :

Statistics / Linear Model and related / linear regression

و در کادر محاوره باز شده در تب  Model  در کادر کشویی Dependent Variable  متغیر وابسته یعنی سوخت مصرفی را انتخاب کنید و در کادر کشویی  Independent Variable  متغیر مستقل یعنی شتاب را انتخاب کنید سپس  Ok را کلیک کنید تا نتیجه رگرسیون خطی ساده نمایش داده شود .  

لینک کوتاه شده محتوی: https://digitdata.ir/node/107

مقالات مرتبط

پژوهشکده مجازی آمار - آزمون تی تک نمونه one sample t - test stata
هدف از اجرای آزمون تی تک نمونه ای : آزمون t تک نمونه ای برای آزمودن فرضیه ی برابری میانگین یک نمونه ()  با میانگین جامعه (µ) که دارای توزیع نرمال است به کار می رود . هدف از اجرای این آزمون... ادامه مقاله
پژوهشکده مجازی آمار - آزمون تی دو نمونه مستقل از هم stata
هدف از اجرای آزمون تی دو نمونه مستقل از هم  : آزمون t دو نمونه مستقل از هم  برای آزمودن فرضیه ی برابری میانگین دو نمونه مستقل از هم که دارای توزیع نرمال هستند به کار می رود . هدف از... ادامه مقاله
بررسی نرمالیتی استاتا Normality stata
در این پنجره در تب  main  : نام  score  را برای داده ها انتخاب می کنیم  در از کادر کشویی variable type  گزینه int را انتخاب می کنیم . سپس  ok  ... ادامه مقاله
پژوهشکده مجازی آمار - آزمون تی زوجی در استاتا paired t test stata
شرح آزمون : اگر بخواهیم هر عضو نمونه را در دو حالت بیازماییم ( اندازه دو صفت در هر فرد نمونه را بدست آوریم ) ، می گوییم یک نونه زوجی ( جفت ) داریم . داده های این آزمون دارای دو متغیر هستند که یک... ادامه مقاله
پژوهشکده مجازی امار - بررسی پایایی و روایی به وسیله محاسبه آلفای کرونباخ cronbach`s alpha stata
بررسی روایی و پایایی با استفاده از الفای کرونباخ در Stata قبلا در مقاله آموزش بررسی پایایی و روایی در  Spss شرح دادایم که داده های جمع آوری شده و نتیجه یک پژوهش به شرطی معتبرند ابزار جمع آوری... ادامه مقاله
پژوهشکده مجازی آمار - آنالیز واریانس یک راهه در استاتا - one way anova stata
آنالیز واریانس یک طرفه ( One Way ANOVA ) در  Stata گاهی قصد مقایسه میانگین های یک صفت کمی در چندین جامعه ( بیش از دو جامعه ) را داریم . به عنوان مثال می خواهیم تاثیر مهارت مربیان بر نمرات... ادامه مقاله
پژوهشکده مجازی آمار - ضریب همبستگی اسپیرمن (  spearman) در stata
ضریب همبستگی اسپیرمن ، مانند دیگر ضرایب همبستگی میزان ارتباط بین دو متغیر را نشان می دهد . هنگامی که می خواهیم میزان ارتباط خطی دو متغیر رتبه ای  را بدانیم از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده می... ادامه مقاله
پژوهشکده مجازی آمار - کروسکال والیس  ( Kruskal Wallis ) در Stata
گاهی قصد مقایسه میانگین های یک صفت کیفی در چندین جامعه ( بیش از دو جامعه ) غیرنرمال را داریم . به عنوان مثال می خواهیم تاثیر مهارت مربیان بر نمره پایان دوره کارورزی مهارت آموزان فنی و حرفه ای را در... ادامه مقاله
1
2
3
4

افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.