آنالیز واریانس یک راهه minitab one way anova

پژوهشکده مجازی آمار - آنالیز واریانس یک راهه minitab

با یک مثال روند آنالیز واریانس یک طرفه  ( One Way ANOVA ) را  در  MINITAB  شرح می دهیم .

مثال تاثیر مهارت مربیان بر نمرات پایان دوره کارورزی مهارت آموزان فنی و حرفی ای را در مقاله آزمون آنالیز واریانس یک راهه در  SPSS را به خاطر آورید :

می خواهیم تاثیر مهارت مربیان بر میزان مهارت پایان  دوره کارورزی مهارت آموزان فنی و حرفه ای را در سه گروه با سه مربی متفاوت را مقایسه کنیم . برای این منظور نمرات پایان دوره سه گروه از کارورزان که بین 70 تا 100 می باشد را گرفته و میانگین ها را با استفاده از آزمون آنالیز واریانس با هم مقایسه می کنیم .

گروه ها

نمرات پایان دوره

گروه 1

70

70

75

71

70

82

84

89

96

87

گروه 2

100

99

80

97

95

100

71

88

100

94

گروه 3

100

91

72

70

75

86

89

87

93

90

 

برای آنالیز واریانس ابتدا فرضیه های آزمون را به صورت زیر می نویسیم :

 سپس در صفحه Worksheet  نمرات هر سه گروه را در یک ستون وارد می کنیم و در ستون بعدی شماره گروه را وارد می کنیم :

پژوهشکده مجازی آمار - آنالیز واریانس یک راهه در minitab

پس از ورود داده ها جهت اجرای آنالیز واریانس یک طرفه در minitab مسیر زیر را دنبال کنید :

Stat /Anova /One Way …

پژوهشکده مجازی آمار - آنالیز واریانس یک راهه در minitab

پس از اجرای دستور فوق در کادر محاوره : One Way Analysis Of Variance

 

 

پژوهشکده مجازی آمار - کادر محاوره آنالیز واریانس یک طرفه minitab

 • در کادر کشویی گزینه Response data are in one columns for all factor levels  را انتخاب کنید .
 • داده های مربوط به نمرات  کارورزان را به کادر Response  و متغیر گروه بندی را به کادر Factor منتقل کنید .
 • روی گزینه Option کلیک کنید و در کادر محاوره بازشده :

پژوهشکده مجازی آمار - آنالیز واریانس یک راهه minitab

 

 • گزینه  Assume equal variance  را تیک بزنید تا آزمون انالیز واریانس یک راهه با فرض برابری واریانس های گروه ها صورت پذیرد .
 • در کادر  Confidence Level  عدد 95 را وارد کنید تا فاصله اطمینان 95 درصدی برای اختلاف میانگین ها محاسبه شود و نیز آزمون در سطح  صورت پذیرد .
 • در کادر کشویی  Type of confidence interval  گزینه  Two – sided را انتخاب کنید تا بازه اطمینان دو طرفه ( همراه با باند بالا و پایین ) محاسبه شود . سپس  Ok  را کلیک کنید تا به کادر محاوره  One Way Analysis Of Variance بازگردید .
 •  روی دکمه رادیویی Comparisons  کلیک کنید و در کادر باز شده :

پژوهشکده مجازی آمار - آنالیز واریانس یک راهه minitab

 • در کادر Error rate for comparison   عدد پیشفرض 5 است و تغییرش نمی دهیم .
 • در قسمت Comparison prosedures assuming equal variance  می توانید آزمون های تعقیبی مورد نظر ( در صورتیکه فرض صفر رد شود ) را انتخاب کنید .
 • در قسمت  Results  با علامت دار کردن هریک از کادرها جدول متناظر آن در خروجی نمایش داده می شود .

پس از اعمال تغییرات مورد نظر Ok را کلیک کنید تا به کادر محاوره One Way Analysis Of Variance باز گردید .

 • روی دکمه رادیویی Results  کلیک کنید و در کادر محاوره باز شده جدول ها و نتایجی که می خواهید در خروجی نمایش داده شوند را انتخاب کنید سپس Ok را کلیک کنید تا به کادر محاوره One Way Analysis Of Variance باز گردید :

پژوهشکده مجازی آمار - آنالیز واریانس یک راهه minitab

 • روی دکمه رادیویی Storage  کلیک کنید و در کادر محاوره باز شده مانده ها را تیک بزنید :

پژوهشکده مجازی آمار - آنالیز واریانس یک راهه minitab

Ok را کلیک کنید تا به کادر محاوره One Way Analysis Of Variance باز گردید . اکنون در کادر محاوره One Way Analysis Of Variance روی  Ok کلیک کنید تا خروجی های آزمون آنالیز واریانس یک راهه نمایش داده شوند :

پژوهشکده مجازی آمار - آنالیز واریانس یک راهه minitab

در بخش اول خرجی نام آزمون ، فرض صفر و فرض مقابل ، مقدار آلفای آزمون و تعداد گروه هایی که با هم مقایسه می شوند نمایش داده می شوند .

پژوهشکده مجازی آمار - خروجی آنالیز واریانس یک راهه minitab

در جداول بالا جدول آنالیز واریانس یک راهه و خلاصه ای از مدل که شامل اطلاعاتی از قبیل : مقدار آماره آزمون ، پی مقدار آزمون و ضریب تعیین می باشد . مقدار ضریب تعیین برابر با 24.94 درصد می باشد . با توجه به p –value  که برابر با 0.021 و کمتر از مقدار 0.05 می باشد فرض صفر ( برابری میانگین های سه گروه ) رد می شود و فرض مقابل پذیرفته می شود . بنابراین باید با کمک آزمون های تعقیبی تعیین کنیم  اختلاف معنی دار بین کدام دو گروه بیشتر است .

پژوهشکده مجازی امار - خروجی آزمون تعقیبی توکی در آنالیز واریانس یک راهه minitab

همانطور که در جداول آزمون توکی ( آزمون تعقیبی ) ملاحظه می کنید با توجه به سطح معنی داری اختلاف میانگین گروه ها با هم و معنی دار بودن مقدار p –value  برای ردیف اول (1-2) درمیابیم که اختلاف میانگین گروه اول و گروه دوم معنی دار است .

پژوهشکده مجازی آمار - خروجی آنالیز واریانس یک راهه minitab

در نمودار فوق بازه اطمینان 95 درصدی برای اختلاف میانگین های گروه ها ( به صورت دو به دو ) روی محور نمایش داده شده است .

لینک کوتاه شده محتوی: https://digitdata.ir/node/80

افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

 • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
 • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

 • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
 • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
 • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.