آزمون کولموگروف اسمیرونوف R

آزمون کولموگروف اسمیرونوف R

آزمون کولموگروف اسمیرونوف در R

آزمون کلموگروف - اسمیرنوف بر اختلاف بین فراوانی تجمعی نسبی مشاهدات با مقدار مورد انتظار تحت فرض صفر استوار است ،  فرض صفر بیان کننده این است که نمونه انتخاب شده دارای توزیع خاص مثلاً نرمال ،پواسون  ، نمایی و  یکنواخت است . آزمون کلموگروف - اسمیرنوف جهت تطابق توزیع داده های شما با یک توزیع خاص احتمال های تجمعی مقادیر در مجموعه داده های شما را با احتمال های تجمعی همان مقادیر در یک توزیع نظریه خاص مقایسه می کند اگر اختلاف بین مقادیر داده های شما و مقادیر در آن توزیع خاص به اندازه کافی بزرگ باشند این آزمون نشان می‌دهد نشان خواهد داد که داده های شما با یکی از توزیع های نظریه موردنظر تطابق ندارد . در این آزمون چنانچه معیار تصمیم یاP-Value  کمتر 0.05 باشد فرض صفر  رد می‌شود یعنی داده ها از یک توزیع خاص مانند نرمال پواسون نمایی یا یکنواخت پیروی نمی کنند .

دستور اجرای آزمون کولموگروف اسمیرونوف در R به صورت زیر است :

Ks.test(x , y , …, alternative , exact)

در دستور فوق x , y, …. بردارهای حاوی داده ها ، alternative بیان کننده فرض مقابل و در قسمت  exact  تعیین می کنیم که p-value به چه صورت  محاسبه شود ، به صورت دقیق یا تقریبی؟مقادیر پیش فرض برای alternative و exact  در R به صورت زیر هستند :

Ks.test(x , y , …, alternative=c(“two.sided” , “less”, “greater”) , exact=NULL)

برای اجرای آزمون کولموگروف اسمیرونوف داده های مورد نظر را فراخوانی کنید ( برای یادآوری فراخوانی داده ها به آزمون تی تک نمونه ای در R یا مقاله آزمون تی دو نمونه مستقل در R را مطالعه کنید ) و پس از فراخوانی داد های مورد نظر دستور زیر را تایپ کنید :

Ks.test(x , y , …, alternative , exact)

لینک کوتاه شده محتوی: https://digitdata.ir/node/89

مقالات مرتبط

پژوهشکده مجازی آمار - آزمون تی دو نمونه مستقل از هم  R
آزمون t  دو نمونه مستقل از هم در R برای مقایسه میانگین  دو نمونه از داده های کمی و مستقل از هم از آزمون t  دو نمونه مستقل از هم  استفاده می کنیم . به عنوان مثال یک دبیر دوره... ادامه مقاله
پژوهشکده مجازی آمار - تولید داده های تصادفی در R
تولید اعداد تصادفی در R  گاهی نیاز داریم یک نمونه تصادفی ( اعداد تصادفی ) از یک توزیع خاص تولید کنیم . در این مقاله شیوه تولید داده های تصادفی در سه توزیع یکنواخت ، نرمال و پواسن را شرح می... ادامه مقاله
نمودارهای کنترلی همانطور که از نامشان پیداست جهت تشخیص کنترل کیفیت به کار می روند . به عنوان مثال قطعات تولید شده در یک شرکت را درنظر بگیرید . فرض کنید متغیر تصادفی  x  اندازه یک صفت مشخص... ادامه مقاله
پژوهشکده مجازی آمار - آزمون تی تک نمونه ای R
آزمون تی تک نمونه ای در نرم افزار R هدف از اجرای آزمون تی تک نمونه ای : از آزمون t تک نمونه ای برای آزمودن فرضیه ی برابری میانگین یک نمونه ()  با میانگین جامعه (µ) که دارای توزیع نرمال است... ادامه مقاله
پژوهشکده مجازی آمار - آزمون تی زوجی R
آزمون تی زوجی در R هدف از اجرای آزمون تی زوجی : آزمون t زوجی برای آزمودن فرضیه ی برابری میانگین یک نمونه ()  در دو حالت قبل و بعد از یک آزمایش که دارای توزیع نرمال است به کار می رود .... ادامه مقاله
پژوهشکده مجازی آمار - ضریب همبستگی پیرسون در آر R
ضریب همبستگی پیرسن R ضریب همبستگی پیرسن ، مانند دیگر ضرایب همبستگی میزان ارتباط بین دو متغیر را نشان می دهد . هنگامی که می خواهیم میزان ارتباط خطی دو متغیر کمی را بدانیم از ضریب همبستگی پیرسن... ادامه مقاله
پژوهشکده مجازی آمار - آنالیز واریانس یک طرفه در آر   One Way ANOVA ) - R)
آنالیز واریانس یک طرفه ( One Way ANOVA ) در R هدف آزمون آنالیز واریانس یک راهه :  مقایسه میانگین های یک صفت کمی در چندین جامعه ( بیش از دو جامعه ) پیش فرض های لازم در آنالیز واریانس... ادامه مقاله
پژوهشکده مجازی آمار - رگرسیون خطی در R
رگرسیون خطی چندگانه در R در مقاله رگرسیون خطی ساده در spss مفصلا درمورد رگرسیون ، تعاریف و شرایط برقراری رگرسیون خطی شرح دادیم و همانطور که قبلا شرح داده شد در رگرسیون خطی چندگانه چندین متغیر... ادامه مقاله
پژوهشکده مجازی آمار - آزمون استقلال کای دو chisquare R
آزمون کای دو(chi-square) – آزمون استقلال در R آزمون استقلال کای دو که گاهی خی دو هم نامیده می شود جهت تعیین رابطه بین متغیرهای کیفی به کار می رود . البته می توان برای تعیین رابطه بین یک متغیر کیفی... ادامه مقاله
1
2
3
4
5

افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.