آزمون ویلکاکسون - wilcoxon spss

پژوهشکده مجازی آمار - آزمون ویلکاکسون اس پی اس اس wilcoxon spss

آزمون ویلکاکسون

هدف آزمون :

مقایسه دو نمونه ( دو پارامتر ) وابسته غیرنرمال

شرح آزمون :

گاهی دو پارامتر کیفی یا دو نمونه وابسته غیرنرمال داریم و قصد مقایسه میانگین های این دو با هم را داریم و با توجه به اینکه نمونه ها ( داده ها ) غیرنرمال و کیفی هستند نمی توانیم از آزمون تی وابسته ( تی زوجی ) استفاده کنیم در این مواقع از آزمون  ویلکاکسون ا آزمونی ناپارامتریک و معادلی آزمون تی زوجی در حالت پارامتریک می باشد استفاده می کنیم .

 

فرض آزمون :

میانگین نمونه در حالت قبل برابر با میانگین نمونه در حالت بعد از .... است . و فرض مقابل خلاف این ادعا را دارد  بنابراین فرضیه ها به صورت زیر تعریف می شوند :

 

 

 با یک مثال اجرای آزمون ویلکاکسون در نرم افزار  SPSS را شرح می دهیم :

می خواهیم تاثیر حرکات اصلاحی ورزشی روی بیماری ستون فقرات را بسنجیم و بدانیم آیا حرکات اصلاحی روی درد ستون فقرات تاثیرگذار هستند یا خیر ؟

برای این مقایسه نمونه ای 15 نفره از بیمارانی که از درد ستون فقرات شکایت دارند انتخاب می کنیم و از این افراد می خواهیم میزان درد خود را با یکی از گزینه های زیر به ما اعلام کنند :

خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد

( این سطوح را به صورت زیر کدگذاری می کنیم و میزان درد افراد را با کدهای مربوطه ثبت می کنیم : خیلی کم = 1، کم = 2 ، متوسط = 3 ، زیاد = 4 ، خیلی زیاد = 5 )

سپس این افراد را به مدت 1 ماه تحت درمان با حرکات اصلاحی ورزشی مربوط به ستون فقرات قرار می دهیم و پس از پایان دوره درمانی از آنها می خواهیم دوباره با استفاده از گزینه های بالا میزان در خود را به ما اعلام کنند . نمونه قبل و بعد از دوره درمان به صورت زیر است :

پژوهشکده مجازی آمار - داده های شدت درد آزمون ویلکاکسون spss

فرضیه های آزمون به صورت زیر هستند :

فرض صفر بیانگر عدم اثربخشی حرکات اصلاحی و فرض مقابل بیانگر اثربخشی حرکات اصلاحی می باشد .( آزمون را در سطح اجرا می کنیم . )

ابتدا داده ها را مطابق تصویر زیر در صفحه  Data View  وارد می کنیم :

پژوهشکده مجازی آمار - ورود دیتا آزمون ویلکاکسون spss

سپس با توجه به اینکه داده ها از نوع کیفی هستند در صفحه Variable View در قسمت Value  گزینه های شدت درد را کدگذاری می کنیم به تصویر زیر دقت کنید :

پژوهشکده مجازی آمار - لیبل گذاری داده های کیفی در ویلکاکسون اس پی اس اس spss

برای اجرای آزمون ویلکاکسون مسیر زیر را دنبال می کنیم :

 Analyze / Nonparametric Tests / Legacy Dialogs / 2Related samples …

پژوهشکده مجازی آمار - مسیر اجرای فرمان ویلکاکسون اس پس اس اس spss

پس از اجرای فرمان فوق کادر محاوره زیر باز می شود :

پژوهشکده مجازی آمار - کادر محاوره ویلکاکسون اس پس اس اس spss

در این کادر

 • متغیر  before    arter,را مطابق تصویر به کادر Test Paires منتقل کنید
 • در کادر Test Type  گزینه Wilcoxon را تیک بزنید .
 •  سپس روی Option   کلیک کنید و در کادر باز شده گزینه  Descriptive  را تیک بزنید تا در خروجی آزمون آماره های توصیفی محاسبه و نمایش داده شوند .

پژوهشکده مجازی آمار - ویلکاکسون اس پی اس اس spss

سپس به ترتیب Continue و  Ok را کلیک کنید تا خروچی آزمون نمایش داده شود :

پژوهشکده مجازی آمار - خروجی ویلکاکسون اس پی اس اس spss

 در این جدول آماره های توصیفی شامل تعداد ، میانیگن ، انحراف معیار و کمترین و بیشترین مقادیر امتیازات ثبت شده برای شدت درد در حالت قبل و بعد از درمان با حرکات ورزشی اصلاحی محاسبه و نمایش داده شده اند .

پژوهشکده مجازی آمار - خروجی آزمون ویلکاکسون اس پی اس اس spss

در جدول Ranks  تعداد ، میانگین و مجموع رتبه ها گزارش داده شده است . در 14 مورد رتبه های شدت درد  بعد از درمان با حرکات اصلاحی کمتر از رتبه های شدت درد  قبل از درمان با حرکات اصلاحی بوده است که نشان دهنده تاثیر مثبت حرکات اصلاحی می باشد  و در یک مورد رتبه شدت درد قبل از درمان با حرکات اصلاحی با رتبه شدت درد بعد از درمان با حرکات اصلاحی برابر بوده است .

در جدول  Test Statistics  نتیجه آزمون ویلکاکسون نمایش داده شده است . مقدار آماره  z  آزمون برابر با 3.336- و مقدار سطح معنی داری آزمون برابر با 0.001 می باشد و با توجه به اینکه مقدار سطح معنی داری آزمون کمتر از   می باشد فرض صفر رد و فرض مقابل پذیرفته می شود . یعنی روش درمات با حرکات ورزشی اصلاحی روی میزان درد ستون فقرات تاثیر دارد . ( با توجه به نتایج جدول رتبه ها این تاثیر مثبت است و حرکات اصلاحی در کاهش درد ستون فقرات موثر بوده اند . )

لینک کوتاه شده محتوی: https://digitdata.ir/node/94

مقالات مرتبط

پژوهشکده مجازی آمار - آزمون ویلکاکسون در مینی تب Wilcoxon Minitab
آزمون ویلکاکسون در مینی تب    minitab    هدف آزمون : مقایسه دو نمونه ( دو پارامتر ) وابسته غیرنرمال شرح آزمون : گاهی دو پارامتر کیفی یا دو نمونه وابسته غیرنرمال... ادامه مقاله

افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

 • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
 • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

 • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
 • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
 • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.