آزمون تی زوجی R - paired sample t - test

پژوهشکده مجازی آمار - آزمون تی زوجی R

آزمون تی زوجی در R

هدف از اجرای آزمون تی زوجی :

آزمون t زوجی برای آزمودن فرضیه ی برابری میانگین یک نمونه ()  در دو حالت قبل و بعد از یک آزمایش که دارای توزیع نرمال است به کار می رود .

پیش نیازهای آزمون تی زوجی :

 • داده های عددی باشند .

 • داد ه ها ( نمونه یا جامعه مورد نظر ) از توزیع نرمال پیروی کنند .
 • واریانس نمونه ( جامعه ) ثابت اما نامعلوم است و می بایست با استفاده از نمونه محاسبه یا برآورد شود .

فرض ها و آماره ی آزمون :

فرضیه آزمون در تی زوجی به صورت زیر مطرح می شود :

 

 

آماره آزمون تی زوجی به صورت زیر می باشد :

 

شیوه ی اجرای آزمون تی زوجی در نرم افزار R

می خواهیم تاثیر رژیم غذایی روی میزان قند بیماران دیابتی را بسنجیم.  . بدین منظور به تصادف 15 نفر از بیمارانی را که آزمایش دیابت آنها مثبت بوده است را انتخاب می کنیم و قند خون ناشتای آنها را اندازه می گیریم سپس به مدت دو هفته آنها را تحت رژیم غذایی موردنظر قرار داده و پس از دو هفته دوباره قند خون آنها را اندازه می گیریم و نتایج را یادداشت می کنیم  :

 

قبل از رژیم

180

170

180

220

190

165

180

175

210

200

196

178

169

205

170

بعد از رژیم

125

130

150

130

145

120

122

130

125

140

130

140

110

125

120

 

برای انجام این آزمون فرض ابتدا باید داده ها را در R وراد کنیم و سپس با استفاده از دستور مربوط به آزمون تی و تعریف آرگومان های آزمون تی  در R به صورت زیر آزمون را انجام می دهیم . دستورات مورد استفاده و خروجی آزمون تی به صورت زیر می باشد :

t.test (before,after,mu=0,alternative=c(“two.sided”),conf.level=0.95,paired=TRUE)

پژوهشکده مجازی آمار - آزمون تی زوجی R

در قسمت paired t-test  نتایج آزمون تی زوجی نمایش داده شده اند . مقدار آماره آزمون برابر با 12.384 درجه آزادی آزمون 14 و مقدار سطح معنی داری آزمون  0.000000006236 می باشد که عددی بسیار کوچکتر از 0.05 می باشد و با توجه به اینکه مقدار سطح معنی داری آزمون از مقدار α کوچکتر است فرض صفر رد می شود یعنی می پذیریم میانگین قند خون ناشتا قبل و بعد از رژیم غذایی باهم تفاوت دارند و مقدار این اختلاف میانگین برابر با 56.4 واحد می باشد و چون مثبت است بدین معنی است که پس از رژیم غذایی میزان قند خون کاهش یافته و در واقع رژیم غذایی موثر می باشد .  بازه اطمینان 95 درصدی برای اختلاف میانگین ها را ملاحظه می کنید .

لینک کوتاه شده محتوی: https://digitdata.ir/node/92

مقالات مرتبط

پژوهشکده مجازی آمار - آزمون تی دو نمونه مستقل از هم R
آزمون t  دو نمونه مستقل از هم در R برای مقایسه میانگین  دو نمونه از داده های کمی و مستقل از هم از آزمون t  دو نمونه مستقل از هم  استفاده می کنیم . به عنوان مثال یک دبیر دوره... ادامه مقاله
آزمون کولموگروف اسمیرونوف R
آزمون کولموگروف – اسمیرونوف در R آزمون کلموگروف - اسمیرنوف بر اختلاف بین فراوانی تجمعی نسبی مشاهدات با مقدار مورد انتظار تحت فرض صفر استوار است ،  فرض صفر بیان کننده این است که نمونه انتخاب... ادامه مقاله
پژوهشکده مجازی آمار - تولید داده های تصادفی در R
تولید اعداد تصادفی در R  گاهی نیاز داریم یک نمونه تصادفی ( اعداد تصادفی ) از یک توزیع خاص تولید کنیم . در این مقاله شیوه تولید داده های تصادفی در سه توزیع یکنواخت ، نرمال و پواسن را شرح می... ادامه مقاله
نمودارهای کنترلی همانطور که از نامشان پیداست جهت تشخیص کنترل کیفیت به کار می روند . به عنوان مثال قطعات تولید شده در یک شرکت را درنظر بگیرید . فرض کنید متغیر تصادفی  x  اندازه یک صفت مشخص... ادامه مقاله
پژوهشکده مجازی آمار - آزمون تی تک نمونه ای R
آزمون تی تک نمونه ای در نرم افزار R هدف از اجرای آزمون تی تک نمونه ای : از آزمون t تک نمونه ای برای آزمودن فرضیه ی برابری میانگین یک نمونه ()  با میانگین جامعه (µ) که دارای توزیع نرمال است... ادامه مقاله
پژوهشکده مجازی آمار - ضریب همبستگی پیرسون در آر R
ضریب همبستگی پیرسن R ضریب همبستگی پیرسن ، مانند دیگر ضرایب همبستگی میزان ارتباط بین دو متغیر را نشان می دهد . هنگامی که می خواهیم میزان ارتباط خطی دو متغیر کمی را بدانیم از ضریب همبستگی پیرسن... ادامه مقاله
پژوهشکده مجازی آمار - آنالیز واریانس یک طرفه در آر  One Way ANOVA ) - R)
آنالیز واریانس یک طرفه ( One Way ANOVA ) در R هدف آزمون آنالیز واریانس یک راهه :  مقایسه میانگین های یک صفت کمی در چندین جامعه ( بیش از دو جامعه ) پیش فرض های لازم در آنالیز واریانس... ادامه مقاله
پژوهشکده مجازی آمار - رگرسیون خطی در R
رگرسیون خطی چندگانه در R در مقاله رگرسیون خطی ساده در spss مفصلا درمورد رگرسیون ، تعاریف و شرایط برقراری رگرسیون خطی شرح دادیم و همانطور که قبلا شرح داده شد در رگرسیون خطی چندگانه چندین متغیر... ادامه مقاله
پژوهشکده مجازی آمار - آزمون استقلال کای دو chisquare R
آزمون کای دو(chi-square) – آزمون استقلال در R آزمون استقلال کای دو که گاهی خی دو هم نامیده می شود جهت تعیین رابطه بین متغیرهای کیفی به کار می رود . البته می توان برای تعیین رابطه بین یک متغیر کیفی... ادامه مقاله
1
2
3
4
5

افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

 • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
 • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

 • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
 • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
 • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.