آزمون تی زوجی R - paired sample t - test

پژوهشکده مجازی آمار - آزمون تی زوجی R

شیوه ی اجرای آزمون تی زوجی در نرم افزار R

می خواهیم تاثیر رژیم غذایی روی میزان قند بیماران دیابتی را بسنجیم.  . بدین منظور به تصادف 15 نفر از بیمارانی را که آزمایش دیابت آنها مثبت بوده است را انتخاب می کنیم و قند خون ناشتای آنها را اندازه می گیریم سپس به مدت دو هفته آنها را تحت رژیم غذایی موردنظر قرار داده و پس از دو هفته دوباره قند خون آنها را اندازه می گیریم و نتایج را یادداشت می کنیم  :

 

قبل از رژیم

180

170

180

220

190

165

180

175

210

200

196

178

169

205

170

بعد از رژیم

125

130

150

130

145

120

122

130

125

140

130

140

110

125

120

 

برای انجام این آزمون فرض ابتدا باید داده ها را در R وراد کنیم و سپس با استفاده از دستور مربوط به آزمون تی و تعریف آرگومان های آزمون تی  در R به صورت زیر آزمون را انجام می دهیم . دستورات مورد استفاده و خروجی آزمون تی به صورت زیر می باشد :

t.test (before,after,mu=0,alternative=c(“two.sided”),conf.level=0.95,paired=TRUE)

پژوهشکده مجازی آمار - آزمون تی زوجی R

در قسمت paired t-test  نتایج آزمون تی زوجی نمایش داده شده اند . مقدار آماره آزمون برابر با 12.384 درجه آزادی آزمون 14 و مقدار سطح معنی داری آزمون  0.000000006236 می باشد که عددی بسیار کوچکتر از 0.05 می باشد و با توجه به اینکه مقدار سطح معنی داری آزمون از مقدار α کوچکتر است فرض صفر رد می شود یعنی می پذیریم میانگین قند خون ناشتا قبل و بعد از رژیم غذایی باهم تفاوت دارند و مقدار این اختلاف میانگین برابر با 56.4 واحد می باشد و چون مثبت است بدین معنی است که پس از رژیم غذایی میزان قند خون کاهش یافته و در واقع رژیم غذایی موثر می باشد .  بازه اطمینان 95 درصدی برای اختلاف میانگین ها را ملاحظه می کنید .

لینک کوتاه شده محتوی: https://digitdata.ir/node/92

افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.