آزمون تی دو نمونه مستقل از هم ( Tow Independent Sample ) Mnitab

 و  میانگین های دو نمونه مستقل از هم مورد بررسی هستند . فرض صفر بیان کننده بالاتر بودن میانگین نمرات گروه دختران  از پسران و فرض یک ( فرض مقابل ) بیان کننده ی کمتر بودن میانگین نمرات دختران از پسران  می باشد .

معدل دختران : 19.25-17-16-15.5-14.5-10-18-17-18.5-18.75-19.5-20-17.5-17.25-16.75-15.5-14.25-13.75-15.5-11.5-13.5-12-19.25-19-20-16-15.75-18.5-17-19-

معدل پسران : 18-17.5-16.5-14.75-13.50-19.25-18.75-11.5-14.75-19-18.75-18-16.50-15.25-18-17-16.5-14.25-13.5-11.25-10-10.50-11.25-16.50-17.50-14-13-19-20-16.25

داده ها را با دومتغیر به نام های " جنسیت " و "معدل" وارد کنید   در ستون جنسیت کد 1 را برای دختران و کد 2 را برای پسران وارد کنید . متغیر معدل ، متغیر آزمون و متغیر جنسیت ، متغیر گروه بندی می باشد .

پژوهشکده مجازی آمار - وزود داده در آزمون تی دو نمونه مستقل از هم minitab

پس از ورود داده ها به نرم افزار ، جهت اجرای آزمون t دو نمونه مستقل از هم مسیر زیر را دنبال می کنیم :

Stat / Equivalence Tests / 2-sample…

 

پژوهشکده مجازی آمار - مسیر اجرای فرمان آزمون تی دو نمونه مستقل از هم minitab

پس از اجرای فرمان فوق کادر محاوره آزمون تی دو نمونه مستقل از هم  باز می شود :

پژوهشکده مجازی آمار - کادر محاوره آزمون تی دو نمونه مستقل از هم minitab

در کادر محاوره باز شده :      

 • در این کادر محاوره متغیر معدل (mean) را به قسمت Samples   و متغیر جنسیت (sex) را به قسمت Sample IDs منتقل کنید .
 • در کادر کشویی  Refrence Level  عدد 2 را انتخاب کنید .
 • در کادر کشویی Hypotesis about  گزینه  Test mean – Refrence mean  را انتخاب کنید .
 • در کادر کشویی  What do you want to determine ? باید مشخص کنید که چه تصمیمی دارید ؟ یعنی ادعای پژوهشگر ( دبیر ) را به عنوان فرض مقابل ( فرض H1 ) را تعیین کنید .
 • جهت تعیین مقدار α آزمون روی گزینه  Option  کلیک کنید . Minitab  به عنوان پیش فرض مقدار 0.05 را برای α در نظر میگیرد چنانچه مایلید آزمون را در سطوح دیگر مثلا 0.01 انجام دهید در این قسمت مقدار 0.01 را وارد کنید . ( مطابق تصویر زیر )

پژوهشکده مجازی آمار - کادر محاوره آپشن minitab

 • جهت انتخاب گزینه های خروجی آزمون تی دو نمونه مستقل از هم روی گزینه  Results  کلیک کنید و در کادر محاوره باز شده تمامی گزینه ها انتخاب کنید سپس  Ok  را کلیک کنید تا به کادر محاوره اصلی آزمون بازگردید .

پژوهشکده مجازی آمار - کادر محاوره result in minitab

اکنون در کادر محاوره آزمون تی دو نمونه مستقل از هم Ok را کلیک کنید تا خروجی آزمون نمایش داده شود :

پژوهشکده مجازی آمار - خروجی آزمون تی دو نمونه مستقل از هم minitab

بخش اول خروجی اطلاعاتی در رابطه با نمونه ها و آزمون اجرا شده نمایش داده می شود .میانگین معدل گروه دختران به عنوان مقدار تست آزمون و میانگین معدل گروه پسران به عنوان مقدار مرجع آزمون درنظر گرفته شده است . این جدول بیان می کند آزمون تی دو نمونه مستقل از هم با استفاده از متغیرهای معدل و جنسیت و با فرض عدم برابری واریانس های دو گروه انجام شده است .

پژوهشکده مجازی آمار - خروجی تی دو نمونه مستقل از هم minitab

در جدول آماره های توصیفی  حجم نمونه دو گروه ، میانگین ، انحراف معیار و انحراف استاندارد از میانگین برای هردو گروه دختران و پسران محاسبه و نمایش داده شده است .

پژوهشکده مجازی آمار - خروجی آزمون تی دو نمونه مستقل از هم minitab

در این جدول مقدار اختلاف میانگین دو گروه ( میانگین معدل گروه پسران - میانگین معدل گروه دختران )، انحراف استاندارد و باند بالای بازه ی اطمینان 95 درصدی برای اختلاف میانگین دو گروه محاسبه و نمایش داده شده اند .

پژوهشکده مجازی آمار - خروجی آزمون تی دو نمونه مستقل از هم minitab

در بخش آخر خروجی ( جدول  Test ) اطلاعاتی دررابطه با با فرض صفر و فرض مقابل  ، مقدار آلفای آزمون ، درجه آزادی ، آماره ی آزمون ، سطح معنی داری آزمون  و همچنین نتیجه آزمون محاسبه و نمایش داده شده اند . سطح معنی داری آزمون برابر با 0.883 و بزرگتر از مقدار آلفاست ، بنابراین فرض صفر پذیرفته می شود و دلیلی برای رد فرض صفر و پذیرش فرض یک نداریم .

 

 

 

 

لینک کوتاه شده محتوی: https://digitdata.ir/node/78

افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

 • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
 • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

 • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
 • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
 • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.