آزمون تی دو نمونه مستقل از هم در نرم افزار آر two indepedent sample t - test R

پژوهشکده مجازی آمار - آزمون تی دو نمونه مستقل از هم  R

آزمون t  دو نمونه مستقل از هم در R

برای مقایسه میانگین  دو نمونه از داده های کمی و مستقل از هم از آزمون t  دو نمونه مستقل از هم  استفاده می کنیم . به عنوان مثال یک دبیر دوره متوسط ادعا می کند دختران و  پسران به یک اندازه درسخوان نیستند  و برای اثبات یا رد این ادعا 30 دانش آموز دختر و 30دانش آموز پسر از یک پایه تحصیلی را از دو مدرسه به تصادف انتخاب می کنیم و میانگین معدل آنها را با هم مقایسه می کنیم  . برای اجرای آزمون t  دو نمونه مستقل از هم فرضیه ها به صورت زیر مطرح می شوند :

  و   میانگین های دو نمونه مستقل از هم مورد بررسی هستند . فرض صفر بیان کننده برابری میانگین نمرات گروه دختران و  پسران و فرض یک ( فرض مقابل ) بیان کننده ی عدم برابری میانگین نمرات دختران و پسران  می باشد .

معدل دختران : 19.25-17-16-15.5-14.5-10-18-17-18.5-18.75-19.5-20-17.5-17.25-16.75-15.5-14.25-13.75-15.5-11.5-13.5-12-19.25-19-20-16-15.75-18.5-17-19-

معدل پسران : 18-17.5-16.5-14.75-13.50-19.25-18.75-11.5-14.75-19-18.75-18-16.50-15.25-18-17-16.5-14.25-13.5-11.25-10-10.50-11.25-16.50-17.50-14-13-19-20-16.25

ابتدا داده ها را در فایل های اکسل ذخیره کرده و در نرم افزار R  با استفاده از دستورات زیر که در تصاویر نشان داده شده است فراخوانی می کنیم :

برای فراخوانی داده های ذخیره شده دستور زیر را مطابق تصویر در R تایپ کنید سپس روی دکمه enter کیبورد بزنید و در سطر بعدی  x  را فرابخوانید :

X= (data<-red.table(file.choose(),header=T,sep=”\t”

سپس پنجره ای باز می شود ه در آن نمرات ذخیره شده دختران در فایل اکسل را انتخاب کنید و سپس در سطر بعدی x را تایپ کرده و enter را بزنید  نرم افزار داده های ذخیره شده نمره دختران را نمایش خواهد داد :

پژوهشکده مجازی آمار - فراخوانی نمره دختران آزمون تی دو نمونه مستقل از هم R

برای فراخوانی نمرات پسران دستورات بالا را اینبار با نام y  تکرار کنید :

پژوهشکده مجازی آمار - آزمون تی دو نمونه مستقل از هم R

سپس برای اجرای آزمون تی دو نمونه مستقل از هم در حالت برابری واریانس ها دستور زیر را تایپ کنید :

 t.test(x,y,alternative=c("two.sided"),mu=0,paired=FALSE,var.equal=TRUE,conf.level=0.95

پس از اجرای فرمان فوق خروجی نرم افزار به صورت زیر خواهد بود :

پژوهشکده مجازی آمار - خروجی آزمون تی دو نمونه مستقل از هم  R

در تصویر بالا نتایج آزمون تی دو نمونه مستقل از هم در حالت فرض برابری واریانس های دو گروه دختران و پسران آمده است . مقدار آماره تی آزمون برابر با 1.202 ، درجه آزادی 58 و P-مقدار یا همان سطح معنی داری آزمون برابر با 0.2343 می باشد . با توجه به مقدار سطح معنی داری آزمون که بزرگتر از مقدار آلفای 0.05 می باشد فرض صفر پذیرفته می شود و می پذیریم که معدل  دختران و پسران اختلاف معناداری با هم ندارند .

سپس برای اجرای آزمون تی دو نمونه مستقل از هم در حالت نا برابری واریانس ها دستور زیر را تایپ کنید :

 t.test(x,y,alternative=c("two.sided"),mu=0,paired=FALSE,var.equal=FALSE,conf.level=0.95

پس از اجرای فرمان فوق خروجی نرم افزار R به صورت زیر خواهد بود :

پژوهشکده مجازی آمار - خروجی آزمون تی دو نمونه مستقل از هم در حالت نابرابری واریانس ها  R

در تصویر بالا نتایج آزمون تی دو نمونه مستقل از هم در حالت فرض نابرابری واریانس های دو گروه دختران و پسران آمده است . مقدار آماره ی ترکیبی ولچ از تی برابر با 1.202 ، درجه آزادی 57.435 و P-مقدار یا همان سطح معنی داری آزمون برابر با 0.2343 می باشد . با توجه به مقدار سطح معنی داری آزمون که بزرگتر از مقدار آلفای 0.05 می باشد فرض صفر پذیرفته می شود و می پذیریم که معدل  دختران و پسران اختلاف معناداری با هم ندارند .

لینک کوتاه شده محتوی: https://digitdata.ir/node/87

مقالات مرتبط

پژوهشکده مجازی آمار - آزمون تی زوجی R
آزمون تی زوجی در R هدف از اجرای آزمون تی زوجی : آزمون t زوجی برای آزمودن فرضیه ی برابری میانگین یک نمونه ()  در دو حالت قبل و بعد از یک آزمایش که دارای توزیع نرمال است به کار می رود .... ادامه مقاله
پژوهشکده مجازی آمار - آنالیز واریانس یک طرفه در آر   One Way ANOVA ) - R)
آنالیز واریانس یک طرفه ( One Way ANOVA ) در R هدف آزمون آنالیز واریانس یک راهه :  مقایسه میانگین های یک صفت کمی در چندین جامعه ( بیش از دو جامعه ) پیش فرض های لازم در آنالیز واریانس... ادامه مقاله
1

افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.