آزمون تی تک نمونه ای one - sample t test stata

پژوهشکده مجازی آمار - آزمون تی تک نمونه one sample t - test stata

هدف از اجرای آزمون تی تک نمونه ای :

آزمون t تک نمونه ای برای آزمودن فرضیه ی برابری میانگین یک نمونه (x)  با میانگین جامعه (µ) که دارای توزیع نرمال است به کار می رود . هدف از اجرای این آزمون سنجیدن برابری میانگین نمونه برآورد شده  (x)  با میانگین جامعه (µ) می باشد .

پیش نیازهای آزمون تی تک نمونه ای :

 • داده های عددی باشند .
 • داد ه ها ( نمونه یا جامعه مورد نظر ) از توزیع نرمال پیروی کنند .
 • واریانس نمونه ( جامعه ) ثابت اما نامعلوم است و می بایست با استفاده از نمونه محاسبه یا برآورد شود .

فرض ها و آماره ی آزمون :

فرضیه آزمون در تی تک نمونه ای به صورت زیر مطرح می شود :

آماره آزمون تی تک نمونه ای به صورت زیر می باشد :

 

 در شرایطی که حجم نمونه کمتر از 30 و واریانس جامعه () نامعلوم باشد نیز ، در اجرای آزمون آماره ی t  به کار می رود .

شیوه ی اجرای آزمون تی تک نمونه ای در نرم افزار Stata

یک مثال آزمون t  با استفاده از نرم افزار spss  را به یاد آورید ، قبلا با استفاده از این مثال آزمون تی تک نمونه در minitab رانیز اجرا کرده ایم و می توانید این مطالب را در آزمون تی تک نمونه در  Spss  و آزمون تی تک نمونه در  Minitab مطالعه فرمایید . در این مقاله می خواهیم آزمون تی تک نمونه ای را با استفاده از نرم افزار Stata   شرح دهیم ( فرض می کنیم داده ها نرمال هستند ، برای بررسی نرمالیتی مقاله آموزشی آزمون کولموگروف اسمیرونوف را مطالعه فرمایید . )

 

 فرض کنید یک پزشک مدعی است میانگین سن بیمارانی که آزمایش دیابت آنها مثبت است بیشتر از 40 سال است .  .برای بررسی این ادعا به تصادف 15 نفر از بیمارانی را که آزمایش دیابت آنها مثبت بوده است را انتخاب می کنیم و برای بررسی این ادعا از آزمون  t  تک نمونه ای استفاده می کنیم . سن نمونه انتخاب شده به شرح زیر می باشد :

42-51-39-45-33-29-41-38-36-44-39-55-30-40-52

نرم افزار Stata آزمون فرض را در هر سه حالت که در زیر آمده است بررسی می کند :

                                                                                                                                        

ابتدا در Stata  با استفاده از مسیر زیر پنجره  Data Editor  را برای ورود داده ها باز می کنیم :

Data / Data Editor / Data Edit Brows

 

پژوهشکده مجازی آمار - آزمون تی تک نمونه ای stata باز کردن data editor

 

پنجره  Data Editorبه صورت تصویر زبر باز می شود :

پژوهشکده مجازی آمار - صفحه data editor آزمون تی تک نمونه ای در stata

در پنجره  Data Editorدر اولیل سلول بالاترین سطر سمت چپ پنجره دابل کلیک کنید تا کادر Gnerate – Creat  a new variable  باز شود ، در این کادر می توانیم نام متغیر ، نوع داده ها و ... را انتخاب کرد و در واقع متغیرها را تعریف کرد .

 • نام متغیر را Age  می گذاریم .
 • در کادر کشویی Variable Type  با توجه به اینکه داده ها از نوع عددی هستند گزینه  int  را انتخاب کنید .
 • گزینه Fill with Missing data را تیک بزنید .

سپس Ok  را کلیک کنید . حال مشاهده می کنید که در پنجره  Data Editorستونی بنام Age  ساخته شده است و درکادر سمت راست پنجره  Data Editorدر کادر Variables  مشخصات داده ها نیز نمایش داده شده است . اکنون داده های مربوط به سن افراد مبتلا به دیابت را در ستون Age وارد کنید :

 

 

پژوهشکده مجازی آمار - ورود داده ها در آزمون تی تک نمونه ای استاتا stata

 

برای اجرای آزمون تی تک نمونه ای در نرم افزار Stata  مسیر زیر را دنبال کنید :

 Statictics / Summaries , tables and tests / Clasical tests of hypotheses / t test ( mean – compartion test )

پژوهشکده مجازی آمار - مسیر اجرای آزمون تی تک نمونه در استاتا stata

 

پس از اجرای مسیر فوق کادر محاوره آزمون تی به صورت زیر باز می شود :

پژوهشکده مجازی آمار - آزمون تی تک نمونه ای در stata

 

در این کادردر تب main  اقدامات زیر را انجام می دهیم :

 • در کادر t test  گزینه  one sample  را تیک بزنید .
 •  در کادر one sample mean – comparision test  از کشوی  variable name متغیر  Age  را انتخاب کنید .
 • در کادر Hypothesized mean  مقدار تست آزمون ( عدد 40 ) را وارد کنید .
 • در کادر Confidence level  عدد 95 را وارد کنید تا بازه اطمینان 95 درصدی برای میانگین محاسبه شود و آزمون در سطح آلفای 5 درصد انجام شود . درصورتیکه تمایل دارید بازه اطمینان 99 درصدی محاسبه کنید و آزمون در سطح آلفای 1 درصد انجام شود در این کادر عدد 99 را وارد کنید .

پس از طی مراحل ذکر شده  Ok  را کلیک کنید تا خروجی آزمون تی تک نمونه ای در پنجره اصلی Stata نمایش داده شود :

پژوهشکده مجازی آمار - خروجی آزمون تی تک نمونه در استاتا stata

در جدول One Sample Ttest  تعداد مشاهدات ، میانگین ، انحراف استاندارد از میانیگن ، انحراف معیار و بازه اطمینان 95 درصدی برای میانگین مشاهدات  محاسبه و نمایش داده شده اند . مقدار اماره t  آزمون برابر با 0.4738 و درجه آزادی ان برابر با 14 می باشد . همانطور که در جدول خروجی مشاده می کنید بازه اطمینان شامل مقدار میانگین می شود بنابراین دلیل کافی برای رد فرض صفر نداریم و می پذیریم میانگین نمونه انتخابی تفاوت معنی داری با میانگین سن ابتلا به دیابت (40 سال ) ندارد .

لینک کوتاه شده محتوی: https://digitdata.ir/node/84

افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

 • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
 • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

 • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
 • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
 • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.