1 2 3

گروه بندی مقالات آموزشی

spssمینی تب - minitabاستاتا - stataزبان برنامه نویسی R

مقالات آموزشی

پژوهشکده مجازی آمار - آزمون کای دو در اس پی اس اس  chi-squre in spss
آزمون استقلال کای دو که گاهی خی دو هم نامیده می شود جهت تعیین رابطه بین متغیرهای کیفی به کار می رود . البته می توان برای تعیین رابطه بین یک متغیر... ادامه مقاله
پژوهشکده مجازی آمار - رگرسیون لجستیک  spss
رگرسیون لجستیک فرض کنید می خواهیم شانس رخ دادن یک برآمد را براساس مقادیر مجموعه ای از متغیرهای پیش گویی کننده پیش بینی کنیم ، در این حالت رگرسیون... ادامه مقاله
آزمون کولموگروف اسمیرونوف R
آزمون کولموگروف – اسمیرونوف در R آزمون کلموگروف - اسمیرنوف بر اختلاف بین فراوانی تجمعی نسبی مشاهدات با مقدار مورد انتظار تحت فرض صفر استوار است... ادامه مقاله

صفحه‌ها

محصولات آموزشی

پژوهشکده مجازی آمار - دانلود Stata /MPv15.1.629 نرم افزاری در خدمت پژوهشگران جامعه شناسی و اقتصاد
دانلود Stata /MPv15.1.629 نرم افزاری در خدمت پژوهشگران جامعه شناسی و اقتصاد       ... ادامه مقاله
پژوهشکده مجازی آمار - دانلود نرم افزار مینی تب  Minitab
minitab  یکی از نرم افزارهای تخصصی آماریست که در زمینه کنترل کیفیت آماری و پروژه های six sigma ،... ادامه مقاله
پژوهشکده مجازی آمار - دانلود نرم افزار  SAS 9.1
دانلود نرم افزار  SAS 9.1  درباره نرم افزار: SAS مخفف Statistical Analysis System، یک... ادامه مقاله
IBM SPSS Statistics SPSS  مخفف عبارت Sciences Statistical Pacjage for the Social  به معنی... ادامه مقاله